Naše návrhy zelenej vertikálnej záhrady riešia voľný priestor niky po pravej strane hlavného vstupu do Domu kultúry v Liptovskom Mikuláši. Táto celoročne zelená stena má slúžiť ako vodozádržné opatrenie mesta pri Dome kultúry. V návrhoch sme sa snažili o prirodzený rastlinný obraz, vytvorený živými prírodnými prvkami, ktoré sú jedinečné vo svojej rozmanitosti a kráse, obraz tvorený prírodou a jej veľkou nevyspytateľnosťou. Vďaka rôznorodým druhom rastlín bude tento prírodný obraz na vstupnej fasáde Domu kultúry v každom ročnom období vyzerať inak a predsa stále privetivo “zeleno”. 

Technické riešenie a hlavný manažér projektu: Ján Ďurica.

Botanický návrh rastlinstva a vizualizácie: Denisa Ďurica.