pôvodný stav
projekt zmeny stavby pred dokončením
projekt zmeny stavby pred dokončením
projekt zmeny stavby pred dokončením

Zmena stavby pred dokončením.

autor: Ing. arch. Pavel Ďurica