Autor: Ing. arch. Ján Ďurica a Ing. arch. Pavel Ďurica

Spolupráca: Dávid Pataky