Archstudio-d vzniklo v roku 2009 ako združenie autorizovaných architektov venujúcich sa prevažne projektovej a inžinierskej činnosti. V súčasnosti je pod vedením senior architekta Ing. arch. Jána Ďuricu (v praxi od r. 2002).

Architektonické štúdio zabezpečuje kompletnú projektovú prípravu stavieb pozemného staviteľstva a úzko spolupracuje so špecializovanými profesnými skupinami projektantov vo všetkých stavebných profesiách. Pri tvorbe architektonických návrhov používa ateliér Archstudio-d progresívne metódy tvorby – počítačové modelovanie a fotorealistické vizualizovanie, ktoré investorovi poskytujú realistickú predstavu o navrhovanom diele.

V súčastnosti sú všetky projekty v ateliéri Archstudio-d spracovávané pomocou výpočtovej techniky. Počítačová sieť spájajúca všetky pracoviská v ateliéri umožnuje efektívne využívať výkonnú počítačovú techniku a skvalitňuje celkový proces tvorby projektov.

Na spracovanie projektov sa používa v ateliéri software “AUTODESK REVIT ARCHITECTURE”. Programové a hardwarové vybavenie umožňuje spracovať projekty podľa akýchkoľvek požiadaviek až po fotorealistické pohybové animácie zaznamenané na CD/DVD médium.