Autor projektu: Ing. arch. Ján Ďurica

Spolupráca: pôvodný autor priestoru – Ing. arch. Pavel Ďurica a Denisa Ďurica