Hlavný architekt projektu: Ján Ďurica

Spracovateľ: Denisa Ďurica

Spolupráca: Dávid Pataky