11/2012

pôvodný stav

pôvodný stav

Fotky sú z existujúceho stavu pred rekonštrukciou;  fotky po rekonštrukcii pribudnú časom.

 

Projekt pre realizáciu stavby.

 

Autori projektu: autorizovaní architekti Ing.arch Pavel Ďurica a Ing.arch Jánl Ďurica – Archstudio-d.

Spolupráca: architekt Denisa Ďurica – AGAD.

Predmetom riešenia bola rekonštrukcia a modernizácia internátu A4 v Akadémii ozbrojených Síl v Liptovskom Mikuláši.

#