06/2012 

pôvodný stav
pôvodný stav
pôvodný stav

Fotky sú z existujúceho stavu pred rekonštrukciou;  fotky po rekonštrukcii pribudnú časom.

 

Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby.

 

Autor projektu: autorizovaný architekt Ing.arch Pavel Ďurica – Archstudio-d.

Spolupráca: architekt Denisa Ďurica – AGAD, Ján Brotka.

Predmetom riešenia bola rekonštrukcia objektu rodinného domu Detského domova pre deti v dočasnej starostlivosti v Ružomberku na Murgašovej ulici.