Architektonická štúdia horskej chaty.

Slúžiť môže ako maličký penzión alebo ako rodinný dom.

Autori návrhu Ján a Denisa Ďurica.