Väzenská ubytovňa odúdených, ÚVTOS Košice-Šaca

Väzenská ubytovňa odúdených, ÚVTOS Dubnica nad Váhom

Väzenská ubytovňa odúdených, ÚVTOS Leopoldov

Obecný úrad, Demänovská Dolina

Obecný úrad, Pribylina